Friggebod

En stuga - Flera möjligheter
 

Vi tillverkar din stuga som du önskar

Behöver du ett utrymme för egentid, extra förvaringsyta eller sängplatser när familj eller vänner hälsar på kan en friggebod vara ett alternativ för dig. Utan bygglov får man uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet till bostadshuset så länge den sammanlagda byggnadsarean inte överstiger 15 kvadratmeter.

Om du vill ha fler tips om hur du bäst kan utnyttja din trädgård på bästa sätt för att skapa plats och rum med hjälp av friggebod, kontakta oss för rådgivning. Klicka här för mer information